Mitt konto

Garantivillkor

Klippare

Mense Oy klippaggregat levereras med garanti mot eventuella tillverkningsfel. Garantin börjar gälla när produkten överlämnas till kunden och upphör att gälla efter 12 månader alternativt 2000 arbetstimmar, beroende på vilket som först inträffar.

Garantin gäller ej:

 • Transportskador
 • Skador som orsakas av oaktsamhet, felaktig användning eller olycka
 • Skador som beror på att användaren inte följt anvisningarna
 • Skador på grund av bristande underhåll
 • Skador som orsakats av köparen, exempelvis alltför högt hydraultryck i förhållande till rekommendationen.
 • Naturligt slitage, såsom:
  • Hydraulslangar
  • Hydraultätningar
  • Glidlager
 • Indirekta skador, såsom:
  • Prestigeförlust
  • Produktionsstopp
  • Ersättningskrav från tredje part
  • Ersättningar för övertids- eller helgarbete

Garantiansvaret är begränsat och tillverkaren ersätter skadan endast om garantikravet anses vara giltigt. Till garantibegäran bör en bild av den skadade delen bifogas. Garantibegäran ska även innehålla uppgifter om aggregatets modell, serienummer och drifttagningsdatum. Garantin ersätter endast en ny del, såvida ingenting annat överenskommits. Kunden står för eventuella kostnader som uppkommer på grund av garantifrakt och -förpackning. Garantin för ersättningsdelen upphör samtidigt som den normala garantitiden för aggregatet.

Rotationsskovlar

Mense Oy rotationsskovlar levereras med garanti mot eventuella material- och tillverkningsfel. Garantin börjar gälla när produkten överlämnas till kunden och upphör att gälla efter 12 månader, beroende på vilket som först inträffar.

Garantin gäller ej:

 • Transportskador
 • Skador som orsakas av oaktsamhet, felaktig användning eller olycka
 • Skador som beror på att användaren inte följt anvisningarna
 • Skador på grund av bristande underhåll
 • Indirekta skador, såsom:
  • Prestigeförlust
  • Produktionsstopp
  • Ersättningskrav från tredje part
  • Ersättningar för övertids- eller helgarbete

Garantiansvaret är begränsat och tillverkaren ersätter skadan endast om garantikravet anses vara giltigt. Till garantibegäran bör en bild av den skadade produkten bifogas. Garantibegäran ska även innehålla uppgifter om produktmodell, serienummer och drifttagningsdatum. Garantin ersätter endast en ny del, såvida ingenting annat överenskommits. Kunden står för eventuella kostnader som uppkommer på grund av garantifrakt och -förpackning. Garantin för ersättningsprodukten upphör samtidigt som garantitiden för den ursprungliga produkten upphör.

Garanti för MER-rotatorer

Mense Oy beviljar garanti för MER-rotatorer avseende material- och tillverkningsfel. Garantin börjar gälla från att kunden får produkten i sin besittning och gäller i 12 månader. Garantin är begränsad till (a) byte eller (b) reparation av defekta produkter eller (c) återbetalning efter säljarens eget gottfinnande. Garantin förutsätter att produkterna hanteras, förvaras, installeras och används på rätt sätt. Säljaren garanterar inte att delarna kan bytas eller repareras inom en viss tidsperiod.

Garantin täcker inte:

 • Transportskador
 • Skador som uppstått på grund av köparens åtgärder, t.ex. modifiering av produkten
 • Skador som orsakats av vårdslöshet, felaktig användning eller olycka
 • Skador som orsakats av att man inte följt instruktionerna
 • Skador som uppstått på grund av bristande underhåll
 • Normalt slitage
 • Följdskador, som bland annat kan vara:
  • Förlorad vinst
  • Produktionsstopp
  • Ersättningskrav från tredje part
  • Övertids- eller helgersättningar
  • Skador orsakade av händelser som säljaren eller köparen inte kan påverka, såsom katastrofer och krig.

Garantiersättningen är begränsad och tillverkaren ersätter endast en skada om garantikravet är giltigt. En garantibegäran måste lämnas in till Mense Oy tillsammans med rotatorn. Kunden ansvarar för kostnader som uppstår vid garantifrakt och -förpackning. Garantin för en del som ersatts under garantitiden förfaller samtidigt som enhetens normala garantitid.

Matarvalsar och övriga produkter

Mense Oy matarvalsar levereras med garanti mot eventuella material- och tillverkningsfel. Garantin börjar gälla när produkten överlämnas till kunden och upphör att gälla efter 12 månader alternativt 2000 arbetstimmar, beroende på vilket som först inträffar.

Garantin gäller ej:

 • Transportskador
 • Skador som orsakas av oaktsamhet, felaktig användning eller olycka
 • Skador som beror på att användaren inte följt anvisningarna
 • Skador på grund av bristande underhåll
 • Indirekta skador, såsom:
  • Prestigeförlust
  • Produktionsstopp
  • Ersättningskrav från tredje part
  • Ersättningar för övertids- eller helgarbete

Garantiansvaret är begränsat och tillverkaren ersätter skadan endast om garantikravet anses vara giltigt. Till garantibegäran bör en bild av den skadade produkten bifogas. Garantibegäran ska även innehålla uppgifter om produktmodell, serienummer och drifttagningsdatum. Garantin ersätter endast en ny del, såvida ingenting annat överenskommits. Kunden står för eventuella kostnader som uppkommer på grund av garantifrakt och -förpackning. Garantin för ersättningsprodukten upphör samtidigt som garantitiden för den ursprungliga produkten upphör.

GARANTIVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER

För privatkunder gäller samma garantivillkor som för företagskunder med undantag för returer:

En privatkund har rätt att returnera oanvända produkter inom fjorton (14) dagar från mottagandet av produkten/produkterna, mottagningsdagen borträknad. Den returnerade produkten och produktförpackningen ska vara i samma skick som då den mottogs. Det innebär att produkten ska vara hel och sakna spår efter användning. Kunden kan returnera produkten utan kostnad genom att använd

 • postens kundretur för försändelser på under 35 kg
 • om försändelsen väger mer än 35 kg, ta kontakt med Mense Oy:s kundtjänst, varvid Mense Oy beställer returfrakten

Betalningen återbetalas normalt inom ett par dagar från det att returfrakten emottagits, dock senast inom 14 dagar från det att kunden meddelat MenSe om att denne ångrat köpet. Returer ersätts via samma betalsätt som beställaren använde i samband med beställningen.

Hittade du vad du letade efter?

Kategorier

Om oss

Mitt konto

Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att acceptera användningen av cookies får du den bästa användarupplevelsen. Om cookies

Endast nödvändiga cookies Jag accepterar användningen av cookies

Byt språk

Byt valuta

Valutakursen använder Europeiska centralbankens dagliga växelkurs.